NAZIV PROJEKTA

Djelatnici Odeta d.o.o. na obuci za korištenje ERP sustava

Djelatnici Odeta d.o.o. na obuci za korištenje ERP sustava

Europska unija zajedno do fondova EU Europski strutkurni i investicijski fondovi Operativni program KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA S CILJEVIMA I REZULTATIMA

Nakon isporuke računalne i serverske opreme te nabave ERP softwarea, djelatnici Odete prolaze kroz obuku za korištenje osnovnih i dodatnih softverskih licenci za upravljanje financijama veleprodajom, maloprodajom, plaćama, osnovnim sredstvima i ostalim poslovnim procesima. Edukaciju provode stručnjaci iz tvrtke 4th Dimension koja je i dobavljač softverskih licenci. Vrijednost ovog ugovora je 76.664,57 kn. Realizacijom ove aktivnosti, osim planiranog ubrzanja poslovnih procesa upravljanja ljudskim potencijalima, financijama i računovodstvom, upravljanja imovinom, logistikom, nabavom, prodajom, strateškim planiranjem i rizicima, nova informacijsko komunikacijska rješenja će djelatnicima Odete omogućiti mogućnost pristupa sustavu od kuće, čime se doprinosi smanjenju rizika od COVID-19 i štiti se zdravlje radnika. Aktivnost se provodi u okviru projekta „IKT u funkciji podrške razvoju poslovanja Odeta d.o.o.“ koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Optimizacija navedenih poslovnih procesa pozitivno će utjecati na poslovanje Odete d.o.o., s povećanjem prihoda od prodaje i povećanjem broja zaposlenih.

KORISNIK

Odeta d.o.o.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SE SUFINANCIRA

Ukupna vrijednost Projekta: 633.187,79 kuna
Iznos EU potpore: 328.477,64 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

od 25.10.2019. do 25.10.2020.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na

Europski strutkurni i investicijski fondovi Operativni program KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE

Sadržaj ovog Internet članka isključiva je odgovornost tvrtke ODETA d.o.o.