NAZIV PROJEKTA

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća Odeta d.o.o.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije poduzeća Odeta d.o.o.

Europska unija zajedno do fondova EU Europski strutkurni i investicijski fondovi Operativni program KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OSNOVNI PODACI

Broj projekta: KK.04.1.2.01.0034

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine 113/18), u okviru razdjela 077, glava 07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, aktivnost K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija, Izvor 563 za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u sklopu programa „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“

Posrednička tijela: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

CILJEVI PROJEKTA

Smanjiti isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini samoposlužne autopraonice poduzeća Odeta d.o.o. za 61,03%. Poboljšati postojeći sustav unutarnje rasvjete u samoposlužnoj autopraonici, odnosno uklanjanje postojećih niskoučinkovitih svjetiljki ugradnjom led lampica što će rezultirati uštedom isporučene energije za rasvjetu unutarnjih prostora. Poboljšati postojeći sustav vanjske rasvjete – rasvjete prostora za vanjsko pranje, odnosno uklanjanje postojećih niskoučinkovitih svjetiljki i ugradnjom novih svjetiljki veće svjetlosne efikasnosti što će rezultirati uštedom električne energije za vanjsku rasvjetu parkirališta i prostora pred mjestom pranja. Ugraditi fotonaponske centrale za potrebe cijele energetski troškovne cjeline što će rezultirati povećanom količinom energije dobivene iz OIE odnosno smanjenjem energije isporučene iz elektrodistribucijske mreže.

OPIS PROJEKTA

Poduzeće Odeta d.o.o. projektom obuhvaća provedbu mjera Energetske učinkovitosti i mjera za poticanje energije iz obnovljivih izvora energije na cjelovitoj energetski troškovnoj cjelini, odnosno na samoposlužnoj praonici automobila. Autopraonica je samoposlužnog karaktera, a opis procesa u praonici automobila je slijedeći: pranje visokotlačnim čistačima na toplu vodu, usisavači za unutarnje čišćenje automobila, strojevi za automatsko čišćenje automobilskih otirača. Problematika s kojom se susreće poduzeće su zastarjeli sustavi unutarnje i vanjske rasvjete, koji su visoko neučinkoviti i troše velike količine električne energije te samim time i visoka ovisnost o električnoj energiji iz elektordistribucijske mreže. Projektom će se provesti mjere Energetske učinkovitosti i mjere za poticanje energije iz obnovljivih izvora energije, odnosno izvesti će se zamjena postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitijim s LED izvorima u samoposlužnoj autopraonici, odnosno zamjena unutarnje rasvjete i vanjske te postavljanje fotonaponske elektrane smještene na krovnu površinu natkrivene praonice automobila. Mjerama energetske učinkovitosti, odnosno mjerama modernizacije rasvjete, zamjenom dotrajalih niskoučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetnim tijelima, ne predviđa se povećavanje broja rasvjetnih tijela, nego je osnovni cilj umjesto postojećih svjetiljki ugraditi svjetiljke s kvalitetnom svjetlotehnikom, kvalitetnim izvorima rasvjete, modernijim dizajnom, boljom i jednoličnijom rasvjetljenošću i sl. Provedbom istih, cilj projekta je smanjenje potrošnje električne energije i smanjenje CO2, produženje vijeka trajanja izvora i posljedično smanjenje troškova zamjene i zbrinjavanja dotrajalih i neispravnih izvora. Ušteda na rasvjeti je moguća prije svega smanjenjem snage žarulja odnosno ugradnjom tehnološki naprednijih svjetiljaka s energetski učinkovitijim i dugotrajnijim izvorima. Fotonaponska elektrana smještena je na krovnu površinu natkrivene praonice automobila te prekriva dio raspoložive ravne krovne površine objekta. U fotonaponskoj elektrani, postrojenju povezanom na elektrodistribucijsku mrežu, osnovni izvor energije je sunčevo zračenje na solarnom modulu – iradijacija. Projektom fotonaponske elektrane posebna je pažnja posvećena pravilnom dizajniranju elektrane obzirom na najnižu ambijentalnu temperaturu koja se može registrirati na lokaciji elektrane, a sve to zbog činjenice da spuštanjem temperature solarnih ćelija raste napon proizvedene električne energije. Ušteđenom isporučenom energijom troškovnoj cjelini doprinosi se pokazatelju poziva „Ušteda energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Povećanom količinom obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energetski troškovne cjeline doprinosi se pokazatelju poziva „Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Sve navedeno omogućava dostizanje cilja projekta „Smanjiti isporučenu energiju energetski troškovnoj cjelini samoposlužne autopraonice poduzeća Odeta d.o.o. za 61,03%.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  1. Poboljšan postojeći sustav unutarnje rasvjete u samoposlužnoj autopraonici, odnosno uklonjene postojeće niskoučinkovite svjetiljke i ugrađene led lampice što će rezultirati uštedom isporučene energije za rasvjetu unutarnjih prostora.
  2. Poboljšan postojeći sustav vanjske rasvjete – rasvjete prostora za vanjsko pranje, odnosno uklonjene postojeće niskoučinkovite svjetiljke i ugrađene nove svjetiljke veće svjetlosne efikasnosti što će rezultirati uštedom električne energije za vanjsku rasvjetu parkirališta i prostora pred mjestom pranja.
  3. Ugrađene fotonaponske centrale za potrebe cijele energetski troškovne cjeline što će rezultirati povećanom količinom energije dobivene iz OIE odnosno smanjenjem energije isporučene iz elektrodistribucijske mreže.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SE SUFINANCIRA

Ukupna vrijednost Projekta: 432.155,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 429.655,00 kuna
Dodijeljena bespovratna sredstva: 338.561,50 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

od 01. siječnja 2014. do 30.06 2021.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Vera Mikšić, direktorica, +385 47 422 420

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na

Europski strutkurni i investicijski fondovi Operativni program KONKURENTNOSTI I KOHEZIJE

Sadržaj ovog Internet članka isključiva je odgovornost tvrtke ODETA d.o.o.