Poduzeće Odeta d.o.o. projektom obuhvaća provedbu mjera Energetske učinkovitosti i mjera za poticanje energije iz obnovljivih izvora energije na cjelovitoj energetski troškovnoj cjelini, odnosno na samoposlužnoj praonici automobila.

Svrha projekta «IKT u funkciji podrške razvoju poslovanja Odeta d.o.o.» je optimizirati 9 poslovnih procesa (upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, nabava, prodaja, strateško planiranje i upravljanje rizicima uz programiranje i izrade 2D i 3D modela metalnih konstrukcija) s ciljem povećanja poslovne učinkovitosti.